Scroll top
 • Các sản phẩm điều hòa được đặt hàng qua form dưới đây. Vì số lượng giới hạn, chúng tôi sẽ ưu tiên cho những người đăng ký mua và thanh toán trước, nên sẽ có trường hợp hết hàng. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn nếu đơn đặt thành công.
 • Các sản phẩm bán với giá nội bộ không được hỗ trợ lắp đặt. Nếu yêu cầu chúng tôi sẽ kết nối bạn và dịch vụ lắp đặt. Mọi chi phí lắp đặt liên quan sẽ do bạn và nhà cung cấp thương lượng với nhau.

Khi bạn đặt hàng, bạn mặc định đã chấp nhận Điều kiện và Điều Khoản của chương trình

Điều kiện và Điều Khoản

 • Mỗi nhân viên có thể mua 1 sản phẩm/ 1 ngành hàng/ 1 tháng.
 • Chấp nhận thanh toán bằng Thẻ nội địa/ Thẻ tín dụng (được ưu tiên xử lý đơn hàng nhanh chóng); COD (tối đa 5 triệu), hoặc Chuyển khoản ngân hàng (phải chuyển khoản ngay khi đặt hàng thành công)
 • Không được hỗ trợ phí lắp đặt (ngoại trừ 1 số trường hợp ngoại lệ sẽ được ghi chú).
 • Không được chuyển nhượng sản phẩm cho người khác với mục đích thương mại.
 • Không chọn và mua sản phẩm nằm ngoài khu vực sinh sống.
 • Không được tiết lộ thông tin về ưu đãi nội bộ này ra bên ngoài.
 • Địa chỉ giao hàng phải nằm ở khu vực sinh sống của người mua hoặc thành viên trong gia đình.
 • Không được đổi trả và hoàn tiền trong trường hợp đổi ý.
 • Kích hoạt bảo hành thông qua app My Panasonic.
 • Không được đem những sản phẩm mua trong đợt ưu đãi này bảo hành ở các nhà bán lẻ của Panasonic
 • Nếu có vấn đề với sản phẩm, vui lòng kiểm tra bảo hành trên app My Panasonic hoặc liên hệ Trung tâm Chăm sóc Khách hàng để được hỗ trợ.

When you order, you automatically accept the Terms and condition

Terms and condition

 • Staff can purchase one piece / per item / 1 month
 • Accept Credit/ Debit Card; Cash On Delivery ( maximum 5 mil VND), Bank Transfer
 • You cannot resale purchased products to others
 • No cross region purchasing.
 • This is internal company information. Please do not reveal this info to people outside the company.
 • Scope of delivery (product delivery destination) is Purchasers’ or Family member’s residence only.
 • No return or refund in the case of changing your mind from buying.
 • Register eWarranty via My Panasonic App.
 • As for these staff-sales products, do not request repairs & inquiries to any retailers.
 • Please activate my Panasonic App or contact CS call-center in case something wrong with the products