Scroll top

CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

(*English below)

Ngày hiệu lực: 01 Tháng 07 Năm 2023

Quyền riêng tư của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi. Chính sách Quyền riêng tư này giải thích cách thức Công ty TNHH Panasonic Việt Nam, công ty mẹ, các công ty con và đơn vị phụ thuộc (“Panasonic”, “chúng tôi”, “của chúng tôi”) sẽ thu thập, sử dụng và tiết lộ Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi có được thông qua URL : https://store.apac.panasonic.com/vn  (“Trang Web”) hoặc các phương tiện khác.

Dữ liệu Cá nhân” là tất cả thông tin có liên quan đến bạn mà xác định hoặc cho phép nhận dạng bạn (bao gồm dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm như tên, số liên lạc, địa chỉ email, địa chỉ gửi thư, địa chỉ cư trú, mật khẩu, Địa chỉ Giao thức Internet) mà chúng tôi có được thông qua việc bạn truy cập hoặc sử dụng Trang Web.

Để phục vụ bạn tốt hơn, chúng tôi có thể cập nhật Chính sách về Quyền riêng tư này theo từng thời điểm. Thông báo về những cập nhật đó sẽ được đăng trên Trang Web này với tuyên bố rõ ràng về các điểm đã thay đổi và ngày có hiệu lực. Đối với bất kỳ cập nhật/sửa đổi nào có thể  mở rộng hơn việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ gửi thông báo đến phương thức liên lạc đã đăng ký của bạn.

1. Thu thập và Sử dụng

1.1  Chúng tôi có thể thu thập các thông tin sau khi bạn truy cập Trang Web:

   (a) Số liệu thống kê web ẩn danh được thu thập khi bạn duyệt trang web

   (b) Dữ liệu Cá nhân mà bạn biết và đồng ý cung cấp cho chúng tôi khi bạn (i) đăng ký sản phẩm của bạn, (ii) đăng ký nhận thông tin sản phẩm, (iii) tham gia vào các hoạt động tiếp thị trực tiếp như quảng cáo trực tuyến, khảo sát và rút thăm may mắn, và/hoặc (iv) gửi câu hỏi hoặc cung cấp phản hồi hoặc liên hệ với chúng tôi hoặc yêu cầu thông tin từ chúng tôi, (v) thực hiện giao dịch thông qua Trang Web và/hoặc (vi) thuê chúng tôi sửa chữa hoặc bảo dưỡng sản phẩm của bạn. 

1.2  Chúng tôi cũng có thể thu thập và xử lý Dữ liệu Cá nhân từ các tổ chức khác trong tập đoàn Panasonic hoặc từ bên thứ ba chuyển cho chúng tôi thông tin về bạn một cách hợp pháp, bao gồm nhưng không giới hạn ở các nhà cung cấp, đại lý cũng như đại diện bán hàng của chúng tôi.

1.3  Chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn để

 1. giám sát việc sử dụng, điều chỉnh, tính toán và cải thiện các dịch vụ, nội dung và quảng cáo của chúng tôi;
 2. cung cấp dịch vụ và hỗ trợ khách hàng theo yêu cầu của bạn (bao gồm nhận dạng bạn và xử lý yêu cầu dịch vụ của bạn);
 3. cho phép bạn tham gia các cuộc thi và khảo sát;
 4. gửi cho bạn thông tin tiếp thị, cập nhật dịch vụ và khuyến mại mà bạn yêu cầu hoặc theo sự đồng ý của bạn; Và
 5. ngăn chặn các hoạt động có khả năng bị cấm hoặc bất hợp pháp và/hoặc thực hiện Điều khoản sử dụng của chúng tôi
 6. Đảm bảo chúng tôi tuân thủ mọi nghĩa vụ hợp pháp theo pháp luật hiện hành

1.4  Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với các lỗi nhập dữ liệu phát sinh từ việc bạn đăng ký hoặc gửi Dữ liệu Cá nhân.

 

2. Cookie và theo dõi thụ động

2.1  “Cookie” là một yếu tố dữ liệu có thể được gửi đến trình duyệt của bạn. Sau đó, trình duyệt của bạn có thể lưu trữ nó trên hệ thống dựa trên các tùy chọn bạn đã đặt trên trình duyệt của mình. Cookie thu thập thông tin về hệ điều hành của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn loại trình duyệt và địa chỉ giao thức Internet.

2.2  Trang Web thỉnh thoảng sử dụng cookie để nâng cao chất lượng thông tin và dịch vụ được cung cấp, và để giúp điều hướng trang web thuận tiện hơn. Trang Web sẽ không sử dụng cookie để lấy thông tin để nhận dạng bạn trừ trường hợp bạn đã đồng ý cung cấp thông tin đó trước.

2.3  Bạn có thể lựa chọn cấu hình trình duyệt internet của mình để thông báo  khi bạn nhận cookie, giúp bạn quyết định có chấp nhận cookie hay không. Hơn nữa, bạn có thể chọn chặn tất cả cookie. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng nếu bạn từ chối hoặc chặn cookie, bạn không thể sử dụng tất cả các chức năng trên Trang Web.

 

3. Truy cập, chỉnh sửa, rút lại sự đồng ý và các quyền khác

3.1 Trong phạm vi cho phép bởi pháp luật bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư hiện hành , bạn có thể truy cập, xem xét, chỉnh sửa và cập nhật Dữ liệu Cá nhân của mình, đồng thời rút lại sự đồng ý của bạn đối với việc sử dụng Dữ liệu Cá nhân.

3.2 Nếu bạn muốn truy cập, xem xét, chỉnh sửa, cập nhật hoặc rút lại sự đồng ý cho việc sử dụng Dữ liệu Cá nhân mà bạn đã gửi qua Trang Web hoặc có bất kỳ yêu cầu nào về việc xử lý thông tin đó, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin đề cập tại đoạn 9.

 

4. Chuyển và lưu trữ quốc tế

4.1  Khi cần thiết, Dữ liệu Cá nhân của bạn sẽ có thể được chuyển xuyên biên giới và lưu trữ tại một địa điểm quốc tế để xử lý theo thông lệ kinh doanh tiêu chuẩn của Panasonic. Bằng cách truy cập Trang Web hoặc gửi Dữ liệu Cá nhân của bạn, bạn đồng ý với việc chuyển, lưu trữ hoặc xử lý này.

 

5. Bảo mật và Bảo vệ

5.1  Chúng tôi sẽ nỗ lực hợp lý để thực hiện các biện pháp bảo vệ bảo mật phù hợp nhằm bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn không bị truy cập trái phép hoặc mất mát do sự cố.

5.2  Nhân viên của chúng tôi nhận thức được tầm quan trọng của việc duy trì tính bảo mật của Dữ liệu Cá nhân được thu thập.

5.3  Chúng tôi khuyến nghị bạn nên thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của mình khi bạn truy cập Internet. Mặc dù chúng tôi cố gắng bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo tuyệt đối cho tính bảo mật của thông tin bạn truyền qua Internet.

5.4  Trường hợp chúng tôi đã cung cấp cho bạn (hoặc trường hợp bạn đã chọn) một mật khẩu cho phép bạn truy cập một số phần nhất định của Trang Web, bạn có trách nhiệm giữ bí mật mật khẩu này. Bạn không được phép chia sẻ mật khẩu với bất kỳ ai.

 

6. Tiết lộ và lưu giữ

6.1  Chúng tôi có thể cung cấp hoặc chuyển Dữ liệu Cá nhân mà bạn cung cấp cho các thực thể khác trong tập đoàn Panasonic, các đại lý và đại lý được ủy quyền cũng như các nhà cung cấp đã ký hợp đồng với chúng tôi để cung cấp các dịch vụ mà bạn yêu cầu theo đoạn 4.1 với mục đích  mô tả trong đoạn 1.3. Dữ liệu Cá nhân của bạn cũng có thể được tiết lộ cho các nền tảng quảng cáo kỹ thuật số (Facebook, Google và các phương tiện truyền thông khác) nếu bạn sử dụng các tính năng được cung cấp bởi các nền tảng quảng cáo kỹ thuật số được tích hợp trong trang web của chúng tôi.

6.2 Dữ liệu Cá nhân của bạn sẽ được tiết lộ cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn trong các trường hợp sau:

  (a)  bắt buộc  theo  quy định pháp luật Việt Nam, giấy triệu tập hoặc lệnh của tòa;

  (b)  theo yêu cầu của chính phủ, cơ quan quản lý nhà nước hoặc cơ quan thực thi pháp luật;

  (c)  để điều tra và ngăn chặn các mối đe dọa bảo mật, gian lận hoặc hoạt động có hại khác;

  (d)  để thực thi/bảo vệ các quyền và tài sản của Panasonic hoặc các đơn vị phụ thuộc của Panasonic; hoặc

  (e)  để bảo vệ quyền hoặc sự an toàn cá nhân của nhân viên Panasonic và các bên thứ ba.

6.3  Chúng tôi sẽ lưu giữ Dữ liệu Cá nhân của bạn trong khoảng thời gian để phục vụ các Mục đích như được mô tả trong đoạn 1.3 hoặc khoảng thời gian khác theo yêu cầu của pháp luật.

 

7. Bảo vệ trẻ em

7.1  Nếu bạn dưới 16 tuổi, vui lòng không gửi bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào mà không có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của bạn.

7.2 Nếu bạn cung cấp Dữ liệu Cá nhân của con bạn từ 7 – 16 tuổi, vui lòng lấy sự đồng ý của con bạn và cung cấp cho chúng tôi hồ sơ về sự đồng ý đó theo yêu cầu của chúng tôi. Bản ghi sự đồng ý có thể ở dạng bản ghi âm hoặc văn bản và bạn chịu trách nhiệm về tính chính xác của những bản ghi đó.

 

8. Trang web của bên thứ ba và trang web truyền thông xã hội

8.1  Trang Web có thể chứa các liên kết đến các trang web khác được lưu trữ bởi các bên thứ ba mà các thông lệ về quyền riêng tư của họ có thể khác với chúng tôi. Chúng tôi không xác nhận hoặc đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về các trang web bên thứ ba này và sẽ không chịu trách nhiệm về các thông lệ về quyền riêng tư hoặc nội dung của các trang web đó, ngay cả khi chúng xuất hiện như một phần của Trang Web. Dữ liệu Cá nhân mà bạn chọn cung cấp hoặc được thu thập bởi các bên thứ ba này không thuộc phạm vi điều chỉnh của Chính sách về Quyền riêng tư này. Nếu bạn liên kết đến hoặc truy cập bất kỳ trang web bên thứ ba nào, vui lòng xem lại chính sách bảo mật tương ứng của họ.

8.2  Trang Web có thể cung cấp các tính năng truyền thông xã hội cho phép bạn chia sẻ thông tin với các mạng xã hội của mình và tương tác với chúng tôi trên các trang truyền thông xã hội khác nhau. Việc bạn sử dụng các tính năng này có thể dẫn đến việc thu thập hoặc chia sẻ thông tin về bạn, tùy thuộc vào tính năng đó. Vui lòng xem lại các chính sách và cài đặt quyền riêng tư trên các trang truyền thông xã hội mà bạn tương tác để đảm bảo rằng bạn hiểu thông tin có thể được chia sẻ bởi các trang đó.

8.3  Chúng tôi tuyên bố từ chối rõ ràng trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép về bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với các biện pháp bảo mật hoặc quyền riêng tư được bao gồm hoặc vận hành bởi các nhà điều hành trang web bên thứ ba và trang web truyền thông xã hội.

9. Thông tin liên hệ

9.1  Nếu bạn cần hỗ trợ truy cập hoặc cập nhật Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi đã thu thập hoặc nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Chính sách về Quyền riêng tư này, vui lòng liên hệ với Nhân viên Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi tại  info@vn.panasonic.com

 

10. Tổng quan

10.1  Chính sách về Quyền riêng tư này đưa ra tuyên bố chung về cách chúng tôi hướng đến để bảo vệ và sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn. Tuy nhiên, bạn có thể được cung cấp các chính sách hoặc tuyên bố về quyền riêng tư bổ sung cho Chính sách về quyền riêng tư này đối với bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể nào do chúng tôi hoặc một thành viên của tập đoàn Panasonic cung cấp.

 

11. Các tính năng của bên thứ ba trên trang web của chúng tôi

Các trang web của chúng tôi cũng chứa các tính năng như video nhúng do bên thứ ba cung cấp thông qua API của họ. Tính năng này bị ràng buộc bởi các điều khoản sử dụng của API. Tùy thuộc vào cách bạn tương tác với các tính năng này, thông tin của bạn có thể được chia sẻ với các nhà cung cấp đó. Để biết thêm thông tin về điều khoản sử dụng của các tính năng, vui lòng truy cập trang web của từng nhà cung cấp.
A. YouTube
Dịch vụ API của YouTube được sử dụng để phát video trên Trang Web của chúng tôi. Thông tin thêm về các dịch vụ và tính năng của dịch vụ có thể được tìm thấy trong YouTube Terms of Service và về việc sử dụng thông tin của bạn trong Google Privacy Policy.

 


PRIVACY STATEMENT

 IN EFFECT: 01 JULY 2023

Your privacy is important to us. This Privacy Statement explains how Panasonic Vietnam Co.,Ltd, its parent company, subsidiaries and affiliates (“Panasonic”, “we”, “us”, “our”) will collect, use and disclose Personal Data that we obtain through the URL: https://www.panasonic.com/vn (“Web Site”) or other means.

 

Personal Data” refers to all and any information relating to you which identify or enable to identify you (including basic personal data and sensitive personal data such as your name, contact numbers, email address, mailing address, residential address, password, Internet Protocol address and GPS location) obtained by us via your access to or use of the Web Site.

  

In order to serve you better, we may update this Privacy Statement from time to time. A notification of those updates shall be posted on this website with clear statement of changed points and effective date. For any updates/modifications that might have less restriction to our processing of your Personal Data, we will send a notice to your registered communication method.

1. Collection and Use

1.1  We may collect the following information when you access the Web Site:

  (a)  Anonymous web statistics collected as you browse the website

  (b)  Personal Data you knowingly and agreed provide us when you (i) register your product, (ii) sign up for product information,(iii) participate in direct marketing activities such as online promotion, surveys and lucky draws, and/or (iv) submit a question or provide feedback or otherwise contact us or request information from us, (v) carry out a transaction through the Web Site, and/or (vi) engage us to repair or service your product.

 

1.2  We may also collect and process Personal Data from other entities in the Panasonic group or from a third party who may lawfully pass to us information about you, including but not limited to our suppliers, agents as well as authorized dealers and resellers.

 

1.3  We use your Personal Data to

 1. monitor use of, customize, measure and improve our services, content and advertising;
 2. provide services and customer support you request (including identifying you and processing your request of services);
 3. allow you to participate in contests and surveys;
 4. send you marketing, service updates and promotional offers you request or under your consent; and
 5. prevent potentially prohibited or illegal activities and/or enforce our Terms of Use Agreement
 6. Ensure our compliance to any legitimate obligations under applicable laws

 

1.4  We shall not be liable for data input errors arising from your registration or submission of Personal Data.

2. Cookies and Passive Tracking

2.1  A “cookie” is an element of data that can be sent to your browser. Your browser may then store it on your system based on the preferences you have set on your browser. Cookies gather information about your operating system including, but not limited to, browser type, and Internet Protocol address.

 

2.2  The Web Site occasionally uses cookies to enhance the information and services provided, and to make navigating the Web Site more convenient. The Website does not use cookies to obtain information that would allow it to identify you except in cases where you have agreed to provide such information beforehand.

 

2.3  You have the option to configure your internet browser to notify you when you receive a cookie, giving you the chance to decide whether to accept it. Further, you have the option to block all cookies. Please note, however, that if you refuse or otherwise block cookies you may not be able to use all of the functionality available on the Web Site.

 

3. Access, Correction, Withdrawal of Consent and Other Rights

3.1 To the extent permitted by applicable data protection and privacy laws, you may access, review, correct and update your Personal Data, and withdraw your consent for the use of the Personal Data.

 

3.2 If you wish to access, review, correct, update, or withdraw consent for the use of the Personal Data that you have submitted through the Web Site, or to make any inquiries about the processing of such information, please contact us as described in paragraph 9.

4. International Transfers and Storage

4.1  The Personal Data that we collect from you may be transferred to, and stored at, a destination across international borders as necessary for processing in accordance with Panasonic’s standard business practices. By accessing the Web Site or submitting your Personal Data, you agree to this transfer, storing or processing.

5. Security and Safeguards

5.1  We will use reasonable endeavours to place appropriate security safeguards to protect your Personal Data against unauthorized access or accidental loss.

 

5.2  Our employees are aware of the importance of maintaining confidentiality of the Personal Data collected.

 

5.3  We recommend you take every precaution in protecting your Personal Data when you are on the Internet. While we strive to protect your Personal Data, we are unable to give an absolute assurance for the security of the information you transmit over the Internet.

 

5.4  Where we have given you (or where you have chosen) a password which enables you to access certain parts of the Web Site, you are responsible for keeping this password confidential. We ask you not to share a password with anyone.

6. Disclosure and Retention

6.1  We may provide or transfer your Personal Data you provide to other entities in the Panasonic group, our authorized dealers and resellers as well as our suppliers, agents which contracted with us for providing your requested services in accordance with paragraph 4.1 within the purpose of use described in paragraph 1.3. Your Personal Data might be also disclosed to digital ad platforms (Facebook, Google and other media) if you use features provided by those digital ad platforms integrated in our Web site.

6.2 Your Personal Data shall be disclosed to third parties without your consent under the following circumstances:

 

  (a)  required to do so in compliance with any Vietnam Government law, regulation, subpoena or court order;

  (b)  upon the request of a government, regulatory or law enforcement agency;

  (c)  for the investigation and help to prevent security threats, fraud or other malicious activity;

  (d)  to enforce/protect the rights and properties of Panasonic or its affiliates; or

  (e)  to protect the rights or personal safety of Panasonic employees and third parties.

 

6.3  We will retain your Personal Data within time period for the Purposes as described in paragraph 1.3 or other time period requested by law.

7. Child protection

7.1  If you are under the age of  16 years, please do not submit any Personal Data without the consent from your parent(s) or legal guardian.

 

7.2 If you provide Personal Data of your child under the age of 7 – 16 years, please kindly seek for your child consent and provide us a record of such consent upon our request. Record of consent might be under the forms of written or voice record and you’re liable for the accuracy of those.

8. Third Party Web Sites and Social Media Sites

8.1  The Web Site may contain links to other web sites hosted by third parties whose privacy practices may differ from us. We do not endorse or make any representations about these third party websites and will not be responsible for the privacy practices or the content of these sites, even if they appear as part of the Web Site. The Personal Data you choose to provide to or that is collected by these third parties is not covered by this Privacy Statement. If you link to or otherwise visit any these third party websites, please review their respective privacy policies.

 

8.2  The Web Site may provide social media features that enable you to share information with your social networks and to interact with us on various social media sites. Your use of these features may result in the collection or sharing of information about you, depending on the feature. Please review the privacy policies and settings on the social media sites with which you interact so as to ensure that you understand the information that could be shared by those sites.

 

8.3  We expressly disclaim to the maximum extent permissible at law any liability for the security or privacy practices included on or operated by the operators of third party websites and social media sites.

9. Contact Information

9.1  If you need assistance accessing or updating your Personal Data we have collected or if you have any questions relating to this Privacy Statement, please contact our Customer Service Officer at info@vn.panasonic.com

10. General

10.1  This Privacy Statement provides a general statement on the ways in which we aim to protect and use your Personal Data.  You may however, in connection with any specific products or services offered by us or a member of the Panasonic group, be provided with privacy policies or statements that supplement this Privacy Statement.

11. Third party features on our website

Our websites also contain features such as embedded video provided by third parties through their API's that is bound by API's terms of use. Depending on how you interact with these features your information may be shared to these providers. For more information about features' terms of use, please visit each providers' website.

A. YouTube
YouTube API Services are used to play videos on our Websites. Further information on the services and features of the service can be found in YouTube Terms of Service and on usage of your information in Google Privacy Policy.

 

 1. 1.       CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ ĐỐI VỚI TRANG WEB THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CỦA PSV

Chúng tôi tại Panasonic Sales Việt Nam, một bộ phận thuộc Công ty TNHH Panasonic Việt Nam, bao gồm các công ty có liên quan và công ty liên kết của chúng tôi (“chúng tôi”, “của chúng tôi”, của chúng ta”) là đơn vị lưu tâm tới quyền riêng tư và an toàn của bạn.  Chính sách Quyền riêng tư này sẽ cho bạn biết cách chúng tôi thu thập, lưu trữ, tiết lộ, chuyển nhượng cũng như sử dụng thông tin của bạn khi bạn sử dụng và/hoặc truy cập vào Trang web (như được định nghĩa trong Điều khoản Sử dụng).

Chúng tôi tôn trọng tính bảo mật về thông tin cá nhân của bạn và thực hiện những thu xếp hợp lí về mặt an toàn để đảm bảo rằng tất cả thông tin cá nhân thuộc sở hữu hay kiểm soát của chúng tôi đều được lưu giữ an toàn và bảo mật, và đồng thời ngăn chặn việc truy cập và sử dụng trái phép thông tin cá nhân của bạn.

Khi bạn truy cập hoặc sử dụng Trang web này (bao gồm việc cung cấp thông tin cá nhân của bạn) bạn thừa nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách Quyền Riêng tư này. Vì chúng tôi có thể cập nhật Chính sách Quyền Riêng tư này tùy từng thời điểm, chúng tôi khuyến khích bạn định kì xem lại Chính sách Quyền riêng tư này để nắm được mọi thay đổi. Phiên bản mới nhất của Chính sách Quyền riêng tư sẽ điều chỉnh việc chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn.

Thu thập Thông tin Cá nhân

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn (a) đăng ký tài khoản trên Trang web, (b) truy cập và duyệt Trang web bằng máy tính hoặc thiết bị di động của bạn, (c) đặt hàng hoặc thực hiện mua hàng thông qua Trang web, hoặc (d) liên hệ với chúng tôi thông qua phương tiện truyền thông xã hội.

Những thông tin cá nhân chúng tôi có thể thu thập bao gồm họ tên và chi tiết thông tin liên lạc của bạn (bao gồm nhưng không giới hạn ở địa chỉ giao hàng, số điện thoại và địa chỉ e-mail), ngày sinh, giới tính, và thông tin tài khoản ngân hàng hoặc thẻ tín dụng mà bạn cung cấp cho chúng tôi.

Chúng tôi tự động thu thập những thông tin như loại trình duyệt, địa chỉ IP, và các trang bạn truy cập được gửi từ máy tính hoặc thiết bị di động của bạn khi bạn truy cập và duyệt Trang web này. Những thông tin đó sẽ được thu thập để phân tích và đánh giá để chúng tôi có thể cải thiện Trang web cũng như chất lượng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không sử dụng thông tin này cùng với thông tin cá nhân của bạn.

Nếu bạn chọn không gửi thông tin cá nhân của bạn cho chúng tôi hoặc sau đó rút lại chấp thuận của bạn đối với việc chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi mong bạn hiểu rằng chúng tôi không thể cung cấp cho bạn đầy đủ các dịch vụ, thông tin và chức năng của Trang web này.

Bạn có thể truy cập và cập nhật thông tin cá nhân đã gửi cho chúng tôi bất kì lúc nào như mô tả dưới đây.

Nếu bạn cung cấp thông tin cá nhân của bên thứ ba cho chúng tôi, bạn cam đoan và đảm bảo với chúng tôi rằng bạn đã nhận được sự đồng ý cần thiết từ bên thứ ba có liên quan để chia sẻ và chuyển thông tin cá nhân của họ cho chúng tôi.

Nếu bạn sử dụng bất kì tính năng truyền thông xã hội nào của Panasonic, chúng tôi có thể truy cập thông tin về bạn mà bạn đã tự nguyện cung cấp với nhà cung cấp dịch vụ truyền thông xã hội phù hợp với chính sách của nhà cung cấp và chúng tôi sẽ quản lí dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi đã thu thập theo Chính sách Quyền riêng tư này.

Mục đích Thu thập, Sử dụng và Tiết lộ Thông tin

Thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi có thể được chúng tôi, và các công ty liên kết và công ty có liên quan của chúng tôi sử dụng, tiết lộ, và/hoặc xử lí cho các mục đích sau:

(a)     quản lí, duy trì và chấm dứt tài khoản của bạn với chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc quản lí bất kì lợi ích và quyền lợi nào;

(b)    hỗ trợ và xử lí các đơn hàng và giao dịch của bạn với chúng tôi trên Trang web (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc cập nhật cho bạn về tình hình giao hàng và hỗ trợ khách hàng);

(c)    thông báo cho bạn các cập nhật, thay đổi và phát triển liên quan đến chúng tôi;

(d)    xác thực và xử lí thanh toán khi bạn mua sắm các sản phẩm từ chúng tôi thông qua Trang web;

(e)    thuê các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba thực hiện một số khía cạnh nhất định trong giao dịch của chúng tôi với bạn;

(f)     phân loại khách hàng, phân tích thị trường và nghiên cứu để cải thiện các đề xuất về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi cho bạn;

(g)     gửi cho bạn thông tin qua email tùy từng thời điểm và đăng bài về các sản phẩm và dịch vụ, khuyến mãi và ưu đãi đặc biệt, sự kiện sắp tới và những thông tin khác mà bạn có thể quan tâm (trừ phi bạn thông báo cho chúng tôi bằng văn bản rằng bạn không muốn nhận thông tin đó) và các mục đích tiếp thị và quảng cáo khác;

(h)    liên hệ với bạn về các vấn đề liên quan đến tài khoản của bạn, bao gồm trả lời thắc mắc và phản hồi của bạn và quản lí các lợi ích và quyền lợi thành viên;

(i)      thông báo cho bạn về những thay đổi quan trọng trong Điều khoản Sử dụng và Chính sách Quyền riêng tư này;

(j)      thực thi các quyền pháp lí và các biện pháp khắc phục của chúng tôi; và

(k)     đối với các mục đích khác được pháp luật hiện hành cho phép hoặc có sự đồng ý của bạn.

Với mục đích của Chính sách Quyền riêng tư này, “các mục đích tiếp thị và quảng bá” sẽ bao gồm nhưng không giới hạn ở (i) quản lí các bài thi, cuộc thi và chiến dịch tiếp thị liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ do chúng tôi cung cấp hoặc liên kết với các đối tác được lựa chọn của chúng tôi; (ii) truyền thông quảng cáo liên quan đến các chi tiết của sản phẩm, dịch vụ, ưu đãi đặc biệt và phần thưởng; (iii) tùy biến theo trải nghiệm trực tuyến của bạn dựa trên sự quan tâm và sở thích đã chọn của bạn và tăng cường các lượt truy cập vào Trang web trong hiện tại và tương lai; (iv) tạo ra và quản lí sản phẩm dẫn đầu để tiếp thị sản phẩm của chúng tôi; (v) thông tin cho bạn về các chương trình khuyến mãi, ưu đãi, khảo sát, sự kiện, sản phẩm và dịch vụ mà bạn có thể quan tâm; (vi) gửi cho bạn những cảnh báo, bản tin, cập nhật, gói bưu phẩm, tài liệu khuyến mại, đặc quyền và lời chúc mừng nhân ngày lễ từ chúng tôi; và (vii) xử lí việc đăng ký của bạn để tham gia hoặc tham dự một sự kiện hoặc hoạt động và nhằm truyền thông với bạn liên quan tới việc bạn tham dự sự kiện hoặc hoạt động.

Nếu chúng tôi cộng tác với các bên thứ ba khác để cùng tổ chức các chiến dịch tiếp thị và khuyến mại, ưu đãi hoặc cuộc thi, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba đó chỉ trong phạm vi có liên quan đến chiến dịch khuyến mại đó.

Chúng tôi không bán thông tin cá nhân của khách hàng cho bên thứ ba.

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các đối tượng sau đây:

(a)     các công ty liên kết, công ty con của chúng tôi hoặc các công ty liên quan khác

(b)    các nhà cung cấp dịch vụ công nghệ, tiếp thị và logistic của chúng tôi

(c)     các nhà cung cấp dịch vụ sau bán hàng của chúng tôi

(d)    các ngân hàng, công ty thẻ tín dụng và xử lí thanh toán

Bất kể các quy định trên trong Chính sách Quyền riêng tư này, chúng tôi có quyền tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bất kì cơ quan thực thi luật pháp, cơ quan pháp luật, luật định hay cơ quan có thẩm quyền nào khác nếu chúng tôi có lí do hợp lí để tin rằng việc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn là cần thiết để tuân thủ pháp luật hoặc quy định, bao gồm hợp tác với các cơ quan đó nhằm mục đích điều tra. Trong những trường hợp như vậy và trong phạm vi được pháp luật cho phép, bạn đồng ý không thực hiện bất kì hành động nào và/hoặc từ bỏ quyền khởi kiện chúng tôi vì việc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn.  

Chuyển Thông tin Cá nhân ra nước ngoài

Để thực hiện các mục đích liệt kê ở trên, chúng tôi có thể được yêu cầu chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba có thể ở nước ngoài. Do đó, họ có thể yêu cầu chúng tôi chuyển thông tin cá nhân của bạn ra nước ngoài. Trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng, trước khi chuyển thông tin cá nhân của bạn, người nhận chịu sự ràng buộc bởi nghĩa vụ có thể thực thi được về mặt pháp lí là phải bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo các tiêu chuẩn bảo vệ bắt buộc theo luật pháp và quy định hiện hành.

Truy cập và Chỉnh sửa Thông tin Cá nhân

Nếu bạn đã đăng ký tài khoản với chúng tôi, bạn có thể truy cập hoặc chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình bất kì lúc nào bằng cách truy cập tài khoản của bạn trên Trang web.

Nếu bạn chưa đăng ký tài khoản với chúng tôi nhưng muốn yêu cầu truy cập hoặc chỉnh sửa thông tin cá nhân của bạn thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát của chúng tôi, vui lòng gửi thư cho chúng tôi theo địa chỉ email: psv.shop.panasonic@vn.panasonic.com. Trong trường hợp đó, chúng tôi bảo lưu quyền tính một khoản phí hành chính hợp lí để đáp ứng yêu cầu của bạn về việc truy cập thông tin cá nhân.

Cookies và Theo dõi Thụ động

"Cookie" là một phần dữ liệu có thể được gửi đến trình duyệt của bạn. Sau đó, trình duyệt của bạn có thể lưu trữ trên hệ thống của bạn trên cơ sở các tùy chỉnh mà bạn đã cài đặt trên trình duyệt của mình. Cookie thu thập thông tin về hệ điều hành của bạn bao gồm, nhưng không giới hạn ở, loại trình duyệt và địa chỉ giao thức Internet.

Trang web này thường sử dụng cookies để củng cố các thông tin và dịch vụ được cung cấp đồng thời giúp chuyển hướng Trang web thuận tiện hơn. Trang web không sử dụng cookie để lấy những thông tin cho phép nhận dạng bạn ngoại trừ trường hợp bạn đã đồng ý cung cấp thông tin đó trước.

Bạn có quyền tùy chọn để cấu hình yêu cầu trình duyệt internet của bạn thông báo cho bạn khi bạn nhận được một cookie, để bạn có cơ hội xem mình có quyết định chấp nhận nó hay không. Hơn nữa, bạn có quyền tùy chọn chặn tất cả cookies. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng nếu bạn từ chối hoặc chặn cookies, bạn không thể sử dụng được tất cả các chức năng có trên Trang web.

Đường dẫn đến Trang web của Bên thứ ba

Chúng tôi có thể cung cấp các đường dẫn đến những Trang web của bên thứ ba khác ("Các Trang Liên kết") mà có thể liên quan đến bạn và là mối quan tâm của bạn. Mặc dù chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi mong bạn hiểu rằng chúng tôi không có kiểm soát đối với các Trang Liên kết đó và do vậy chúng tôi không chịu trách nhiệm về thực hành quyền riêng tư hoặc nội dung của họ. Như vậy, bạn phải từ bỏ mọi khiếu nại đối với chúng tôi liên quan tới các Trang Liên kết.

Liên hệ

Nếu bạn có bất kì nhận xét, phản hồi hoặc câu hỏi nào về Chính sách Quyền riêng tư này hoặc nếu bạn nghi ngờ rằng quyền riêng tư của mình đã bị vi phạm, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua https://www.panasonic.com/vn/en/support/contactus.html

Cập nhật lần cuối ngày 29 tháng 9 năm 2022

Panasonic cam kết đảm bảo rằng “Thông Tin Cá Nhân” của Quý Khách (như được giải thích bên dưới) được sử dụng một cách công bằng, hợp pháp và an toàn, đồng thời quyền riêng tư của Quý Khách luôn được bảo vệ . Chúng tôi rất coi trọng việc tuân thủ các luật và quy định hiện hành về quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu ("Luật về quyền riêng tư")

Thông báo về Quyền riêng tư này nhằm mục đích cho Quý Khách biết cách chúng tôi “xử lý” (như được giải thích bên dưới) thông tin về Quý Khách ("Thông Tin Cá Nhân" như được giải thích bên dưới) mà Quý Khách cung cấp cho chúng tôi hoặc chúng tôi thu thập thông qua việc Quý Khách sử dụng Website Thương Mại Điện Tử này, nền tảng được bảo mật bằng mật khẩu, sản phẩm, địa chỉ liên hệ của Quý Khách khi sử dụng dịch vụ khách hàng của chúng tôi, hoặc đăng ký của Quý Khách với truyền thông tiếp thị (gọi chung là “ Dịch vụ ” của chúng tôi ), hoặc khi Quý Khách phản hồi với chúng tôi qua mạng xã hội hoặc tương tác với chúng tôi. Điều nay cũng áp dụng nếu nó được nhắc đến một cách rõ ràng thông qua liên kết hoặc theo cách tương tự. Bất cứ nơi nào chúng tôi xử lý Thông Tin Cá Nhân của Quý Khách và cần thiết có một thông báo bảo mật khác (ví dụ: đối với các trang web hoặc cổng thông tin cụ thể khác), Panasonic sẽ cung cấp một thông báo cụ thể về quyền riêng tư. Thông báo về Quyền riêng tư này bổ sung cho các thông báo về quyền riêng tư khác và không nhằm làm mất hiệu lực các thông báo đó.

Thông báo về Quyền riêng tư này giải thích Thông Tin Cá Nhân mà chúng tôi thu thập, lưu trữ, sử dụng, tiết lộ và chuyển giao (sau đây gọi là “xử lý”), cách chúng tôi thực hiện, cho mục đích gì và cơ sở pháp lý của chúng tôi là gì. Thông báo về Quyên riêng tư này  cũng cung cấp cho Quý Khách thông tin về các quyền của Quý Khách theo Luật về quyền riêng tư và cách Quý Khách có thể liên hệ với chúng tôi nếu muốn thực hiện các quyền của mình hoặc có khiếu nại.

Vui lòng nhấp vào các liên kết bên dưới để biết thêm thông tin về các chính sách bảo mật của chúng tôi:

1. Thông tin về chúng tôi 

2. Thông Tin Cá Nhân là gì? 

3. Chúng tôi thu thập Thông Tin Cá Nhân nào về Quý Khách và bằng cách nào?

4. Chúng tôi sử dụng Thông Tin Cá Nhân của Quý Khách như thế nào (mục đích và cơ sở pháp lý)? 

5. Chúng tôi tiết lộ Thông Tin Cá Nhân của Quý Khách cho ai?

6. Chúng tôi làm gì để bảo mật Thông Tin Cá Nhân của Quý Khách?

7. Truy cập Thông Tin Cá Nhân của Quý Khách và các quyền khác mà Quý Khách có

 • Quyền lợi của Quý Khách là gì? 
 • Các quyền của Quý Khách liên quan đến Truyền thông Tiếp thị
 • Thực hiện quyền của Quý Khách
 • Khiếu nại

8. Chuyển thông tin ra nước ngoài 10

9. Lưu giữ Dữ liệu - Chúng tôi sẽ lưu giữ Thông Tin Cá Nhân của Quý Khách trong bao lâu? 

10. Các liên kết và sản phẩm của bên thứ ba trên Dịch vụ của chúng tôi

11. Cookies

12. Thông Tin Cá Nhân của Trẻ em

13. Các thay đổi đối với Thông báo về Quyền riêng tư này hoặc đối với Thông Tin Cá Nhân của Quý Khách

14. Liên hệ với chúng tôi

1. Thông tin về chúng tôi

Thông báo về Quyền riêng tư này được phát hành bởi Công ty TNHH Panasonic Việt Nam thay mặt cho chúng tôi và Nhóm các công ty Panasonic. Nhóm Công ty Panasonic bao gồm Tập đoàn Panasonic, có trụ sở chính tại Kadoma, Tỉnh Osaka, Nhật Bản, cũng như một số Chi nhánh có thể được tìm thấy tại đây http://www.panasonic.com/global/corporate/profile/group-companies. html # renketsu

Trong Thông báo về Quyền riêng tư này, khi chúng tôi đề cập đến “Panasonic”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”, nghĩa là chỉ công ty / các công ty có liên quan (trong trường hợp đồng kiểm soát) trong Nhóm Công ty Panasonic chịu trách nhiệm xử lý Thông Tin Cá Nhân của Quý Khách. Đối với Thông Tin Cá Nhân được thu thập qua trang web này, đây là Công ty TNHH Panasonic Việt Nam và Công ty TNHH Panasonic Châu Á Thái Bình Dương . Trong trường hợp nhiều công ty Panasonic cùng chịu trách nhiệm về việc xử lý Thông Tin Cá Nhân của Quý Khách, Quý Khách có thể thực hiện các quyền của mình đối với công ty ban hành Thông báo về Quyền riêng tư này.

2. Thông Tin Cá Nhân là gì?

Theo mục đích của Thông báo về Quyền riêng tư này, "Thông Tin Cá Nhân" bao gồm bất kỳ thông tin nào, cho dù đúng hay không, về một cá nhân mà từ đó danh tính của cá nhân này có thể được xác định, trực tiếp hoặc gián tiếp. Khi chúng tôi kết hợp thông tin khác (tức là thông tin mà chính nó không xác định được một cá nhân) với Thông Tin Cá Nhân, chúng tôi coi thông tin kết hợp này là Thông Tin Cá Nhân.

3. Chúng tôi thu thập Thông Tin Cá Nhân nào về Quý Khách và bằng cách nào?

Tùy thuộc vào việc Quý Khách sử dụng Website Thương Mại Điện Tử này / Dịch vụ của chúng tôi, xem Phần 4 bên dưới, và lựa chọn cookie của Quý Khách, xem Phần 11 bên dưới, Panasonic sẽ thu thập và xử lý một số hoặc tất cả Thông Tin Cá Nhân được nêu trong bảng dưới đây bằng cách sử dụng các phương pháp và các kênh được nêu trong bảng.

Các loại Thông Tin Cá Nhân được thu thập

Cách chúng tôi thu thập Thông Tin Cá Nhân

Dữ liệu Liên hệ Cá nhân”: Bao gồm địa chỉ email, số điện thoại và địa chỉ cư trú của Quý Khách.

Trực tiếp từ Quý Khách, nếu Quý Khách chọn chia sẻ thông tin này với chúng tôi.

Dữ liệu tài chính, thanh toán và đơn đặt hàng”: Bao gồm dữ liệu cần thiết để xử lý đơn đặt hàng, thanh toán, giao hàng và phòng chống gian lận / tội phạm, bao gồm số thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ và các thông tin thanh toán liên quan khác.

Trực tiếp từ Quý Khách, nếu Quý Khách chọn chia sẻ thông tin này với chúng tôi.

Dữ liệu nhận dạng”: Bao gồm tên, họ, chức danh, tên người dùng hoặc số nhận dạng tương tự và ngày sinh của Quý Khách.

Trực tiếp từ Quý Khách, nếu Quý Khách chọn chia sẻ thông tin này với chúng tôi.

“Dữ liệu vị trí”: Chẳng hạn như tín hiệu GPS của thiết bị của Quý Khách hoặc thông tin về các điểm truy cập WiFi gần đó và tháp di động có thể được truyền cho chúng tôi khi Quý Khách sử dụng một số Dịch vụ nhất định.

Tự động hóa, thông qua việc chúng tôi sử dụng các công nghệ được thiết lập trên sản phẩm, thiết bị của Quý Khách hoặc ứng dụng của chúng tôi.

“Dữ liệu Tiếp thị và Truyền thông ”: Bao gồm các tùy chọn tiếp thị và truyền thông của Quý Khách, chẳng hạn như cài đặt ngôn ngữ. Chúng tôi cũng theo dõi thời điểm Quý Khách nhận và đọc các thông tin tiếp thị từ chúng tôi, thông tin chúng tôi sử dụng để cải thiện các dịch vụ tiếp thị của mình, cung cấp cho Quý Khách thông tin phù hợp hơn và cải thiện chất lượng tài liệu tiếp thị của chúng tôi.

Tự động, thông qua việc chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tương tự được đặt trên sản phẩm, thiết bị của Quý Khách hoặc Trang Web của chúng tôi, nếu Quý Khách đã đồng ý với việc sử dụng của chúng tôi trước đó; vui lòng truy cập Chính sách Cookie của chúng tôi để biết thêm thông tin: https://www.panasonic.com/vn/vi/privacy-policy.html

“Dữ liệu Sản phẩm / Thiết bị / Ứng dụng”: Bao gồm kiểu phần cứng, số IMEI, địa chỉ MAC trên giao diện mạng không dây của thiết bị, và số điện thoại di động được thiết bị sử dụng, thông tin mạng di động, hệ điều hành di động của Quý Khách, loại trình duyệt di động Quý Khách sử dụng, cài đặt múi giờ, địa chỉ IP, chi tiết hệ điều hành và công nghệ khác trên sản phẩm hoặc thiết bị Quý Khách sử dụng để truy cập Dịch vụ.

Tự động hóa, thông qua việc chúng tôi sử dụng các công nghệ được thiết lập trên sản phẩm, thiết bị của Quý Khách hoặc Trang Web của chúng tôi.

 

Hồ sơ và Dữ liệu sử dụng” : Bao gồm thông tin được thu thập về việc Quý Khách sử dụng Website Thương Mại Điện Tử này / Dịch vụ của chúng tôi như thời gian và thời lượng sử dụng, mật khẩu và dữ liệu đăng nhập, trang web mà Quý Khách đến từ, liên kết Quý Khách nhấp vào, tìm kiếm Quý Khách thực hiện, hành động Quý Khách thực hiện, các trang Quý Khách truy cập, lịch sử duyệt web của Quý Khách, các dạng sử dụng của Quý Khách, thông tin từ các biểu mẫu Quý Khách điền vào.

Tự động, thông qua việc chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tương tự được đặt trên sản phẩm, thiết bị của Quý Khách hoặc Trang Web của chúng tôi, nếu Quý Khách đã đồng ý với việc sử dụng của chúng tôi trước đó; vui lòng truy cập Chính sách Cookie của chúng tôi để biết thêm thông tin: https://www.panasonic.com/vn/vi/privacy-policy.html

“Dữ liệu giao dịch”: Bao gồm thông tin về các giao dịch của Quý Khách ( ví dụ: mua hoặc trả lại sản phẩm / thiết bị và Dịch vụ của chúng tôi, đổi lấy khuyến mại) và chi tiết về sản phẩm / thiết bị đó như tên của sản phẩm / thiết bị và dịch vụ, danh mục sản phẩm, số kiểu máy, số sê-ri, giá mua, bằng chứng mua hàng, ngày và địa điểm giao dịch, lịch sử hóa đơn, bảo hành, khuyến mại, các dịch vụ yêu cầu (ví dụ: lắp đặt sản phẩm, vệ sinh và bảo trì sản phẩm) .

Trực tiếp từ Quý Khách, nếu Quý Khách chọn chia sẻ thông tin này với chúng tôi.

 

Bất kỳ Thông Tin Cá Nhân bổ sung nào mà Quý Khách tự nguyện cung cấp cho chúng tôi

Trực tiếp từ Quý Khách

 

4. Chúng tôi sử dụng Thông Tin Cá Nhân của Quý Khách như thế nào (mục đích và cơ sở pháp lý)?

Chúng tôi xử lý Thông Tin Cá Nhân của Quý Khách trong bối cảnh các hoạt động và cho các mục đích được nêu trong bảng dưới đây và dựa trên một hoặc nhiều cơ sở pháp lý cụ thể sau:

 • Thực hiện hợp đồng/thỏa thuận: Khi chúng tôi cần thực hiện một hợp đồng/thỏa thuận sắp có hiệu lực hoặc đã có hiệu lực với Quý Khách với tư cách là một bên, hoặc (theo yêu cầu của Quý Khách) khi cần thực hiện các bước trước khi hiệu lực hóa hợp đồng/thỏa thuận đó;
 • Nghĩa vụ pháp lý: Trường hợp chúng tôi cần tuân thủ một nghĩa vụ pháp lý mà chúng tôi phải tuân theo;
 • Lợi ích hợp pháp: Khi chúng tôi đang hành động vì lợi ích hợp pháp của mình, miễn là lợi ích hợp pháp chủa chúng tôi không bị các quyền cơ bản của Quý Khách làm mất hiệu lực. Chúng tôi đánh giá lợi ích hợp pháp của chúng tôi đối với việc xử lý Thông Tin Cá Nhân của Quý Khách và cân bằng chúng với bất kỳ tác động tiềm ẩn nào đối với Quý Khách. Nếu chúng tôi dựa vào lợi ích hợp pháp của mình, Quý Khách có quyền phản đối việc xử lý này bất kỳ lúc nào theo các điều kiện được quy định trong Luật về quyền riêng tư; để biết thêm thông tin về lợi ích hợp pháp của chúng tôi hoặc kiểm tra khả năng cân bằng của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin liên lạc được nêu trong Phần 14 bên dưới;
 • Sự đồng ý: Khi chúng tôi cần sự đồng ý của Quý Khách, chúng tôi sẽ đưa ra yêu cầu riêng biệt.

Xin lưu ý rằng không có bất kỳ quyết định nào của Panasonic chỉ dựa trên quá trình xử lý tự động, bao gồm việc lập hồ sơ mà ảnh hưởng đáng kể đến Quý Khách hoặc có ảnh hưởng pháp lý đối với Quý Khách.

Hoạt động và mục đích

Các loại Thông Tin Cá Nhân

Cơ sở pháp lý 

Quản lý Website Thương Mại Điện Tử này và Dịch vụ của chúng tôi

Để cung cấp và quản lý Website Thương Mại Điện Tử này và Dịch vụ của chúng tôi một cách an toàn, điều này bao gồm việc liên tục cải thiện chức năng của Trang Web, bao gồm giám sát hiệu suất của các trung tâm dữ liệu và mạng, duy trì tính bảo mật của cơ sở hạ tầng và Dịch vụ của chúng tôi, kiểm tra, báo cáo và khắc phục sự cố.

Dữ liệu liên hệ cá nhân

Sự Đồng Ý của Quý Khách

Thực hiện hợp đồng/ thỏa tuận

 

Quyền lợi hợp pháp

Dữ liệu nhận dạng

Dữ liệu tài chính, thanh toán và đặt hàng

Dữ liệu sử dụng và hồ sơ

Dữ liệu Tiếp thị và Truyền thông

Dữ liệu sản phẩm / thiết bị / ứng dụng

Dữ liệu giao dịch

Dữ liệu vị trí

Tạo tài khoản hoặc hồ sơ

Khi Quý Khách tạo tài khoản hoặc hồ sơ trên trang web hoặc ứng dụng của Panasonic.

Dữ liệu liên hệ cá nhân

Sự Đồng Ý của Quý Khách


Thực hiện hợp đồng

Thỏa thuận

Dữ liệu nhận dạng

Đăng nhận xét của Quý Khách trên bảng tin và diễn đàn

Một số trang web và ứng dụng của Panasonic có bảng tin, diễn đàn, bảng thông báo, chức năng trò chuyện, blog và các tính năng tương tự ("Bài đăng trên cộng đồng") để Quý Khách có thể đăng thông tin, tin nhắn và các tài liệu khác.

Dữ liệu liên hệ cá nhân

Sự Đồng Ý của Quý Khách


Thực hiện hợp đồng/ thỏa thuận

Dữ liệu nhận dạng

Dữ liệu sử dụng và hồ sơ

Cung cấp Dịch vụ của chúng tôi

Để cung cấp Dịch vụ của chúng tôi hoặc bất kỳ tính năng cụ thể nào mà Quý Khách yêu cầu, bao gồm cả việc cho phép chúng tôi thực hiện nghĩa vụ của mình theo bất kỳ hợp đồng nào với Quý Khách (chẳng hạn như bảo hành sản phẩm hoặc thiết bị, cài đặt sản phẩm, vệ sinh và bảo trì sản phẩm), cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng và giải quyết bất kỳ truy vấn hỗ trợ nào khác mà Quý Khách có thể có (chẳng hạn như xử lý khiếu nại).

Dữ liệu liên hệ cá nhân

Sự Đồng Ý của Quý Khách


Thực hiện hợp đồng/ thỏa thuận

Dữ liệu nhận dạng

Dữ liệu tài chính, thanh toán và đặt hàng

Dữ liệu giao dịch

Mục đích kinh doanh

Để giám sát hoạt động kinh doanh, bảo vệ tài sản của chúng tôi, lưu trữ hồ sơ nội bộ, quản lý thông tin, kế toán, kiểm toán và thu hồi nợ.

Dữ liệu liên hệ cá nhân

Lợi ích hợp pháp

 

Nghĩa vụ pháp lý

Dữ liệu nhận dạng

Dữ liệu tài chính, thanh toán và đặt hàng

Dữ liệu giao dịch

Cập nhật

Để liên lạc với Quý Khách, bao gồm việc trao đổi với Quý Khách về tài khoản, hồ sơ hoặc giao dịch của Quý Khách với chúng tôi, cung cấp cho Quý Khách thông tin quan trọng về sản phẩm, thiết bị, ứng dụng hoặc các Dịch vụ khác của Quý Khách và gửi cho Quý Khách thông báo về bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với các điều khoản và điều kiện hoặc chính sách của chúng tôi, ví dụ: Thông báo về quyền riêng tư này.

Dữ liệu liên hệ cá nhân

Lợi ích hợp pháp

 

Nghĩa vụ pháp lý

Dữ liệu nhận dạng

Dữ liệu giao dịch

Khuyến mãi, trò chơi (trực tuyến), quay số trúng thưởng, rút thăm trúng thưởng, hoàn tiền, các cuộc thi và các hoạt động tương tự

Để tiến hành và quản lý các hoạt động ở trên.

Dữ liệu liên hệ cá nhân

Thực hiện hợp đồng /thỏa thuận

Lợi ích hợp pháp

Dữ liệu nhận dạng

Dữ liệu giao dịch

Gửi thông tin truyên thông tiếp thị

Cung cấp các quảng cáo tùy chỉnh, nội dung được tài trợ, đưa ra các đề xuất dựa trên các hoạt động trước đây của Quý Khách đối với Dịch vụ của chúng tôi và gửi cho Quý Khách các thông tin quảng cáo như bản tin,  và chia sẻ Thông Tin Cá Nhân của Quý Khách với đối tác nếu Quý Khách liên hệ với chúng tôi với yêu cầu mua bán hàng.

Dữ liệu liên hệ cá nhân

Sự Đồng Ý của Quý Khách


Thực hiện hợp đồng/thỏa thuận

 

Quyền lợi hợp pháp

Dữ liệu nhận dạng

Dữ liệu Tiếp thị và Truyền thông

Dữ liệu sản phẩm / thiết bị / ứng dụng

Dữ liệu sử dụng và hồ sơ

Cải tiến dịch vụ và khảo sát

Để phát triển và cải thiện các sản phẩm và Dịch vụ mới và hiện có của Panasonic, các đề xuất, quảng cáo và các thông tin liên lạc khác cũng như tìm hiểu thêm về sở thích của Quý Khách, bao gồm cả việc hỏi ý kiến của Quý Khách về các sản phẩm và Dịch vụ của chúng tôi và thực hiện các cuộc khảo sát. Điều này cũng bao gồm việc tạo thống kê tổng hợp, ẩn danh về hoạt động sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

Dữ liệu liên hệ cá nhân

Sự Đồng Ý của Quý Khách

 

Quyền lợi hợp pháp

Dữ liệu sử dụng và hồ sơ

Dữ liệu nhận dạng

Dữ liệu giao dịch

Thu hồi sản phẩm

Trong trường hợp rất khó xảy ra là Panasonic cần thu hồi bất kỳ sản phẩm nào, bao gồm vì mục đích an toàn, chúng tôi cần liên hệ với Quý Khách để hướng dẫn về cách trả lại sản phẩm của Quý Khách.

Dữ liệu liên hệ cá nhân

Nghĩa vụ pháp lý

Dữ liệu nhận dạng

Dữ liệu giao dịch

Tuân thủ và hành động pháp lý

Đảm bảo việc quản lý, vận hành và tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành cũng như các chính sách nội bộ của Panasonic và được xử lý, cũng như việc thực thi các quyền hợp pháp và bảo vệ trong trường hợp có tranh chấp pháp lý

Dữ liệu liên hệ cá nhân

Nghĩa vụ pháp lý

 

Lợi ích hợp pháp

Dữ liệu nhận dạng

Dữ liệu tài chính, thanh toán và đặt hàng

Dữ liệu giao dịch

Kiểm tra sự tuân thủ

Để phòng ngừa hoặc phát hiện gian lận, tham nhũng, rửa tiền, tài trợ cho khủng bố và các hành vi tội phạm khác và / hoặc quản lý rủi ro chung (ví dụ: liên quan đến uy tín tín dụng, kiểm soát xuất khẩu, gian lận, rửa tiền hoặc chống hối lộ và tham nhũng), bao gồm cả sàng lọc chống lại danh sách công khai những người bị EU hoặc quốc gia trừng phạt, sổ đăng ký tín dụng, xác nhận rằng không có thông tin công khai bất lợi nào lên hệ Quý Khách với gian lận hoặc hành vi sai trái về tài chính, bao gồm hối lộ, và để xác nhận xem Quý Khách có phải là "người có liên quan đến chính trị" hay không (tức là liệu Quý Khách là hoặc đã từng là một công chức nhà nước hoặc một quan chức được bầu cử) hoặc cộng sự của họ.

Dữ liệu liên hệ cá nhân

Nghĩa vụ pháp lý

 

Lợi ích hợp pháp

Dữ liệu tài chính, thanh toán và đặt hàng

Dữ liệu nhận dạng

Machine Learning (học máy)

Để tự động hóa các quy trình kinh doanh bao gồm lập hóa đơn và kế toán.

Dữ liệu liên hệ cá nhân

Quyền lợi hợp pháp

 

5. Chúng tôi tiết lộ Thông Tin Cá Nhân của Quý Khách cho ai?

Chúng tôi sẽ không tiết lộ Thông Tin Cá Nhân của Quý Khách cho các bên thứ ba vì mục đích tiếp thị hoặc kinh doanh độc lập của họ, trừ khi Quý Khách đã đồng ý rõ ràng để chúng tôi thực hiện. Tuy nhiên, chúng tôi có thể phải tiết lộ Thông Tin Cá Nhân của Quý Khách cho các tổ chức sau đây cho các mục đích mà chúng tôi đã thu thập như được nêu trong Phần 4 dựa trên các cơ sở pháp lý được chỉ định và việc tiết lộ này sẽ được thực hiện theo Luật về quyền riêng tư. Các bên thứ ba theo đây sẽ xử lý Thông Tin Cá Nhân của Quý Khách thay mặt cho chúng tôi hoặc theo cách này hay cách khác, cho một hoặc nhiều mục đích nêu trên. Chúng tôi cố gắng đảm bảo rằng các bên thứ ba và các đơn vị trực thuộc của chúng tôi sẽ bảo vệ Thông Tin Cá Nhân của Quý Khách an toàn trước những truy cập, thu thập, sử dụng, tiết lộ, xử lý trái phép, hoặc các rủi ro tương tự và chỉ lưu giữ Thông Tin Cá Nhân của Quý Khách miễn là Thông Tin Cá Nhân của Quý Khách cần thiết cho những việc nêu trên phần Mục đích. Các bên thứ ba bao gồm, nhưng không giới hạn:

I. Tập đoàn Panasonic và Các đơn vị trực thuộc

Chúng tôi có thể cần chuyển Thông Tin Cá Nhân của Quý Khách trong Nhóm Công ty Panasonic để cung cấp Dịch vụ mà Quý Khách cần hoặc bất kỳ dịch vụ / hỗ trợ nào khác mà Quý Khách yêu cầu. Tất cả các công ty trong Tập đoàn Panasonic được yêu cầu tuân thủ theo các phương thức bảo mật được nêu trong Thông báo về quyền riêng tư này hoặc một chính sách bảo mật khác mà họ có thể thông báo cho Quý Khách và để xử lý Thông Tin Cá Nhân của Quý Khách theo Luật về quyền riêng tư .

II. Các nhà cung cấp dịch vụ

Chúng tôi sử dụng các bên thứ ba cung cấp dịch vụ, những bên cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin và quản trị hệ thống cho chúng tôi và thay mặt chúng tôi quản trị một số hoạt động và dịch vụ nhất định và họ sẽ chỉ hoạt động theo hướng dẫn của chúng tôi với tư cách là bên xử lý dữ liệu .

III. Kênh đối tác

Nếu Quý Khách đã liên hệ với chúng tôi về một cơ hội bán hàng tiềm năng, chúng tôi có thể cung cấp Dữ liệu liên hệ cá nhân và Dữ liệu nhận dạng của Quý Khách cho các kênh đối tác được phê duyệt của chúng tôi để họ tiếp nhận yêu cầu liên hệ và đáp ứng mong muốn của Quý Khách.

IV. Các bên thứ ba khi Pháp luật yêu cầu hoặc để Bảo vệ Doanh nghiệp và Dịch vụ của chúng tôi

Chúng tôi sẽ tiết lộ Thông Tin Cá Nhân của Quý Khách để tuân thủ luật hiện hành hoặc đáp ứng quy trình pháp lý, bao gồm từ cơ quan thực thi pháp luật hoặc các cơ quan chính phủ khác; để bảo vệ khách hàng của chúng tôi (ví dụ: để ngăn chặn thư rác hoặc hành vi lừa đảo người dùng Dịch vụ của chúng tôi); để vận hành và duy trì tính bảo mật của Dịch vụ của chúng tôi (ví dụ: đề phòng hoặc ngăn chặn một cuộc tấn công vào hệ thống hoặc mạng của chúng tôi); để bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của đồng nghiệp của chúng tôi và những người khác mà chúng tôi có liên hệ; hoặc để bảo vệ các quyền hoặc tài sản của Panasonic, bao gồm cả việc thực thi bất kỳ điều khoản hoặc thỏa thuận nào về việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

V. Các bên khác có liên quan đến các giao dịch của công ty

Chúng tôi có thể tiết lộ Thông Tin Cá Nhân của Quý Khách cho bên thứ ba hoặc trong Nhóm Công ty Panasonic như một phần của quá trình tổ chức lại, sáp nhập, chuyển nhượng, bán, liên doanh, chuyển nhượng hoặc giao dịch khác đối với tất cả hoặc một phần bất kỳ của hoạt động kinh doanh, tài sản hoặc cổ phiếu của Panasonic, bao gồm nhưng không giới hạn liên quan đến việc phá sản hoặc các thủ tục tương tự.

VI. Bên thứ ba thực hiện các cuộc thi

Chúng tôi có thể tiết lộ Thông Tin Cá Nhân của Quý Khách cho các bên thứ ba là các nhà tài trợ cho các hoạt động rút thăm trúng thưởng, các cuộc thi, nhận quà miễn phí và các chương trình khuyến mãi tương tự. Các bên thứ ba này sẽ được xác định cho Quý Khách trước khi Quý Khách tham gia bất kỳ hoat động rút thăm trúng thưởng, các cuộc thi, nhận quà miễn phí và các chương trình khuyến mãi nào tương tự.

VII. Các bên khác với sự đồng ý của Quý Khách hoặc theo chỉ dẫn của Quý Khách

Chúng tôi có thể chia sẻ Thông Tin Cá Nhân về Quý Khách với các bên thứ ba khi Quý Khách đồng ý hoặc yêu cầu chia sẻ.

6. Chúng tôi làm gì để bảo mật Thông Tin Cá Nhân của Quý Khách?

Bảo mật Thông Tin Cá Nhân của Quý Khách là quan tâm hàng đầu của Panasonic. Chúng tôi đã đưa ra một loạt các biện pháp vật lý và kỹ thuật thích hợp cũng như các chính sách và quy trình vững chắc. Mục đích của việc này là để bảo vệ Thông Tin Cá Nhân của Quý Khách và để bảo vệ dữ liệu đó khỏi việc bị phá hoại hoặc thay đổi một cách vô tình hoặc bất hợp pháp, mất mát ngẫu nhiên, bị tiết lộ hoặc truy cập trái phép, và chống lại các hình thức xử lý bất hợp pháp khác. Các biện pháp này tính đến sự hiện đại của công nghệ, chi phí triển khai, bản chất của Thông Tin Cá Nhân và rủi ro của việc xử lý.

Bảo mật thông tin, bao gồm bảo vệ Thông Tin Cá Nhân được tổ chức trong Chương trình Panasonic toàn cầu có tên Quản lý Bảo mật Thông tin (“ISM”). Các mục tiêu, tiêu chuẩn và biện pháp thực hiện liên quan được hệ thống trong một Chính sách có giá trị toàn cầu cũng như các tiêu chuẩn và hướng dẫn khác. Chương trình này và tất cả các bộ phận của chương trình tuân theo phương pháp tiếp cận Kế hoạch-Thực hiện-Kiểm tra-Hành Động (PDCA) hàng năm để đảm bảo tính bảo mật, tính toàn vẹn và tính sẵn có của tất cả dữ liệu (bao gồm Thông Tin Cá Nhân của Quý Khách) trong toàn bộ vòng đời thông tin từ khi thu thập đến khi tiêu hủy thông tin đó .

Chúng tôi sẽ lưu giữ Thông Tin Cá Nhân theo Luật về quyền riêng tư và / hoặc các luật hiện hành khác. Nghĩa là, chúng tôi sẽ hủy hoặc ẩn danh Thông Tin Cá Nhân của Quý Khách khi chúng tôi đã xác định một cách hợp lý rằng (i) mục đích mà Thông Tin Cá Nhân đó được thu thập không còn được phục vụ bởi việc lưu trữ Thông Tin Cá Nhân đó; (ii) việc lưu trữ không còn cần thiết cho bất kỳ mục đích pháp lý hoặc kinh doanh nào; và (iii) không có lợi ích hợp pháp nào khác đảm bảo việc lưu giữ thêm Thông Tin Cá Nhân đó. Nếu Quý Khách ngừng sử dụng Dịch vụ hoặc quyền sử dụng Dịch vụ của Quý Khách và / hoặc Dịch vụ đó bị chấm dứt hoặc bị thu hồi, chúng tôi có thể tiếp tục lưu trữ, sử dụng và / hoặc tiết lộ Thông Tin Cá Nhân của Quý Khách theo Thông báo về Quyền riêng tư này và nghĩa vụ của chúng tôi theo Luật về quyền riêng tư . Căn cứ vào luật hiện hành, chúng tôi có thể hủy bỏ Thông Tin Cá Nhân của Quý Khách một cách an toàn mà không cần thông báo trước cho Quý Khách.

7. Truy cập Thông Tin Cá Nhân của Quý Khách và các quyền khác mà Quý Khách có

Quyền lợi của Quý Khách là gì?

Quyền của Quý Khách theo Luật về quyền riêng tư bao gồm, quyền được thông báo, quyền truy cập bản sao Thông Tin Cá Nhân của Quý Khách, quyền yêu cầu chỉnh sửa hoặc cập nhật bất kỳ Thông Tin Cá Nhân không chính xác nào mà chúng tôi nắm giữ và quyền yêu cầu xóa Thông Tin Cá Nhân của Quý Khách.

Quý Khách cũng có quyền hạn chế việc xử lý Thông Tin Cá Nhân của mình, quyền phản đối việc xử lý Thông Tin Cá Nhân của Quý Khách bất kỳ lúc nào theo các điều kiện được quy định trong Luật về quyền riêng tư và có quyền không phải chịu một quyết định nào chỉ dựa trên xử lý tự động.

Ngoài ra, Quý Khách có quyền di chuyển dữ liệu trong một số trường hợp nhất định. Đây là quyền yêu cầu trả lại Thông Tin Cá Nhân mà Quý Khách đã cung cấp cho chúng tôi ở định dạng có cấu trúc, được sử dụng phổ biến và máy có thể đọc được và yêu cầu truyền Thông Tin Cá Nhân đó cho bên thứ ba mà không bị chúng tôi cản trở và tùy thuộc vào nghĩa vụ bảo mật riêng.

Quý Khách cũng có quyền không đưa ra sự đồng ý, và khi Quý Khách đã đồng ý với việc chúng tôi xử lý Thông Tin Cá Nhân của Quý Khách, Quý Khách có quyền rút lại sự đồng ý đó bất kỳ lúc nào mà sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý trước sự rút lại này.

Các quyền của Quý Khách được quy định rõ hơn trong luật bảo vệ dữ liệu hiện hành khác.

Các quyền của Quý Khách liên quan đến Truyền thông Tiếp thị

Khi được phép theo luật hiện hành, chúng tôi xử lý Dữ liệu nhận dạng, Dữ liệu tiếp thị và truyền thông, Dữ liệu sản phẩm / thiết bị / ứng dụng và dữ liệu hồ sơ và dữ liệu sử dụng cho mục đích truyền thông tiếp thị để gửi cho Quý Khách thư từ qua bưu điện, email, điện thoại và / hoặc tin nhắn (chẳng hạn dưới dạng SMS) liên quan đến các sản phẩm, thiết bị và Dịch vụ khác của Panasonic phù hợp với sở thích tiếp thị của Quý Khách.

Quý Khách có quyền phản đối việc xử lý Thông Tin Cá Nhân của mình cho những mục đích này. Nếu Quý Khách phản đối và yêu cầu chúng tôi ngừng xử lý Thông Tin Cá Nhân của Quý Khách cho các mục đích tiếp thị, chúng tôi sẽ ngừng xử lý Thông Tin Cá Nhân của Quý Khách cho các mục đích đó.

Quý Khách cũng có thể từ chối nhận thông tin liên lạc điện tử từ chúng tôi. Nếu Quý Khách không muốn nhận thông tin tiếp thị từ Panasonic, vui lòng đăng nhập CLUB Panasonic và cập nhật các tùy chọn đăng ký Bản tin trong Tài khoản Club Panasonic của Quý Khách.

Thực hiện quyền của Quý Khách

Nếu Quý Khách muốn thực hiện bất kỳ quyền nào ở trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng các thông tin liên lạc được nêu trong Phần 14 phía dưới.

Khiếu nại

Nếu Quý Khách không hài lòng với cách chúng tôi xử lý Thông Tin Cá Nhân của Quý Khách, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng các thông tin liên lạc trong Mục 14 hoặc gửi khiếu nại lên cơ quan giám sát có thẩm quyền tại Việt Nam.

8. Chuyển thông tin ra nước ngoài

Thông Tin Cá Nhân của Quý Khách có thể được chuyển đến, lưu trữ hoặc xử lý bên ngoài quốc gia của Quý Khách cho một hoặc nhiều mục đích. Trong hầu hết các trường hợp, Thông Tin Cá Nhân của Quý Khách sẽ được chúng tôi xử lý tại Việt Nam, nơi đặt máy chủ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ chỉ chuyển Thông Tin Cá Nhân của Quý Khách ra nước ngoài theo Luật về quyền riêng tư.

Quý Khách có thể yêu cầu thông tin bổ sung về mặt này và nhận một bản sao của các biện pháp bảo vệ thích hợp mà chúng tôi cung cấp thông qua việc gửi yêu cầu đến người liên hệ được nêu trong Phần 14.

9.  Lưu giữ Dữ liệu - Chúng tôi sẽ lưu giữ Thông Tin Cá Nhân của Quý Khách trong bao lâu?

Chúng tôi sẽ chỉ lưu giữ Thông Tin Cá Nhân của Quý Khách trong khoảng thời gian cần thiết để thực hiện các mục đích mà Dữ liệu đó đã được thu thập. Điều này bao gồm các mục đích hoàn thành hợp đồng/thỏa thuận của chúng tôi với Quý Khách, đáp ứng mọi nghĩa vụ pháp lý, quy định, kế toán, báo cáo mà chúng tôi phải tuân theo cũng như việc thiết lập và tự vệ trước các khiếu nại pháp lý.

10. Các liên kết và sản phẩm của bên thứ ba trên Dịch vụ của chúng tôi

Các trang web, ứng dụng và sản phẩm của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web, plugin và ứng dụng của bên thứ ba như YouTube, LinkedIn và Facebook. Các trang web và ứng dụng được liên kết này không thuộc quyền kiểm soát của Panasonic và chúng tôi không chịu trách nhiệm về các hoạt động bảo mật của họ hoặc nội dung của bất kỳ trang web và ứng dụng được liên kết nào. Nếu Quý Khách chọn sử dụng bất kỳ trang web hoặc ứng dụng nào của bên thứ ba, Thông Tin Cá Nhân được thu thập bởi trang web hoặc ứng dụng của bên thứ ba sẽ được kiểm soát bởi chính sách bảo mật của bên thứ ba đó. Chúng tôi thực sự khuyên Quý Khách nên dành thời gian để xem xét các chính sách bảo mật của bất kỳ bên thứ ba nào mà Quý Khách cung cấp Thông Tin Cá Nhân.

11. Cookies

Để biết thông tin về cookie là gì, cách Panasonic và các bên thứ ba khác sử dụng cookie và các công nghệ tương tự và để biết chi tiết về cách cookie có thể bị vô hiệu hóa, vui lòng xem Chính sách cookie của chúng tôi : https://www.panasonic.com/vn/vi/privacy -policy.html

12. Thông Tin Cá Nhân của Trẻ em

Trang web này không dành cho trẻ em (bất kỳ ai dưới 16 tuổi ) và chúng tôi không cố tình thu thập hoặc cố gắng thu thập hoặc duy trì Thông Tin Cá Nhân từ hoặc về trẻ em. Với tư cách là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, vui lòng không cho phép những trẻ em dưới sự giám hộ của Quý Khách gửi Thông Tin Cá Nhân cho chúng tôi. Trong trường hợp Thông Tin Cá Nhân của một trẻ em dưới 16 tuổi do Quý Khách giám hộ được tiết lộ cho chúng tôi, Quý Khách như sau đây đồng ý với việc xử lý Thông Tin Cá Nhân của trẻ em đó, chấp nhận và đồng ý chịu sự điều chỉnh của  Thông báo về Quyền riêng tư này thay mặt cho trẻ em đó. Chúng tôi sẽ đóng bất kỳ tài khoản nào được sử dụng riêng bởi những trẻ em và sẽ loại bỏ và / hoặc xóa bất kỳ Thông Tin Cá Nhân nào mà chúng tôi tin rằng đã được gửi bởi bất kỳ trẻ em nào dưới 16 tuổi mà không có sự đồng ý của người giám hộ.

13. Các thay đổi đối với Thông báo về Quyền riêng tư này hoặc đối với Thông Tin Cá Nhân của Quý Khách

Điều quan trọng là Quý Khách phải kiểm tra lại thường xuyên để biết các cập nhật đối với Thông báo về quyền riêng tư, vì chúng tôi có thể thay đổi thông báo này theo thời gian. Phần “Ngày cập nhật lần cuối” ở đầu trang này cho biết thời điểm Thông báo về Quyền riêng tư này được cập nhật lần cuối và mọi thay đổi sẽ có hiệu lực khi chúng tôi đăng Thông báo về Quyền riêng tư đã sửa đổi.

Chúng tôi sẽ cung cấp thông báo bổ sung cho Quý Khách nếu những thay đổi này là quan trọng bằng cách thêm tuyên bố vào trang web này hoặc bằng cách gửi cho Quý Khách thông báo qua bất kỳ Dịch vụ liên quan nào hoặc email.

Chúng tôi khuyến khích Quý Khách xem lại Thông báo về Quyền riêng tư bất cứ khi nào Quý Khách truy cập Dịch vụ hoặc tương tác với chúng tôi để được cập nhật về các phương thức cung cấp thông tin của chúng tôi và các lựa chọn có sẵn cho Quý Khách. Điều quan trọng đối với chúng tôi là Thông Tin Cá Nhân mà chúng tôi nắm giữ về Quý Khách luôn được chính xác và cập nhật. Nếu bất kỳ Thông Tin Cá Nhân nào mà chúng tôi nắm giữ về Quý Khách thay đổi, vui lòng thông báo cho chúng tôi.

14.  Liên hệ với chúng tôi

Nếu Quý Khách có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến việc thu thập, xử lý hoặc sử dụng Thông Tin Cá Nhân của mình hoặc nếu Quý Khách muốn thực hiện các quyền của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ: pv.legal@vn.panasonic.com

Quý Khách cũng có thể liên hệ với Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu (DPO) của chúng tôi tại:psv.shop.panasonic@vn.panasonic.com

Ngôn ngữ

Chính sách Bảo mật này sẽ được lập bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa các điều khoản của cả hai ngôn ngữ, bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng và có giá trị ràng buộc đối với các bên.